Thiết kế là một nghề đầy thách thức, và hầu hết các nhà thiết kế học sớm trong sự nghiệp của họ có hai cách...